den 21 januari

Fråga

2010/11:247 Gripna i Portugal

av Josefin Brink (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Tisdagen den 18 januari greps ett antal fackföreningsaktivister i Portugal för att de deltagit i en fredlig demonstration. Protesterna gällde lönesänkningar och försämrade pensionsvillkor som den portugisiska regeringen beslutat om utan att ha förhandlat med de offentliganställdas fackförbund.

Rätten att utöva fackliga rättigheter och delta i demonstrationer är grundläggande i internationell rätt och konventioner. Det är helt oacceptabelt att en demokratisk stat på detta sätt kränker dessa rättigheter.

Såväl den europeiska som den globala fackliga federationen för offentliganställda har fördömt gripandena och kräver att de fackliga företrädarna omedelbart släpps och får en ursäkt. Detsamma bör alla stater som värnar om medborgerliga rättigheter göra.

Jag vill därför fråga utrikesminister Carl Bildt:

Avser utrikesministern att agera för att de portugisiska fackföreningsmedlemmarna släpps?