den 21 januari

Fråga

2010/11:246 Ungern

av Jonas Sjöstedt (V)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

Sedan årsskiftet är Ungern ordförandeland i EU. Samtidigt har Ungerns nya högerregering infört en rad lagar med repressivt innehåll. Mest kända är inskränkningarna i landets pressfrihet. Godtyckliga villkor har satts upp för ungerska massmedier. Dessa övervakas av en politiskt tillsatt mediemyndighet. Redan har myndigheten ingripit mot en radiostation. Lagarna är så vida att de kan användas för att straffa den som hävdar vissa politiska uppfattningar.

Inskränkningar i pressens frihet i ett EU-land, till på köpet EU:s ordförandeland, påverkar i sin förlängning förutsättningarna för samarbetet inom EU. Trots att representanter för massmedierna i Ungern och företrädare för flera EU-länder har protesterat mot de nya lagarna så har de inte ändrats.

Min fråga till statsrådet Birgitta Ohlsson är:

Kommer statsrådet att agera gentemot den ungerska regeringen för att påtala det orimliga i de nya ungerska presslagarna?