den 21 januari

Fråga

2010/11:245 Informationsmedel från biståndsbudgeten

av Jonas Sjöstedt (V)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Regeringen har genomfört förändringar i tilldelning av informationsmedel från biståndsbudgeten. Anslagen har minskats kraftigt samtidigt som regeringen öppnar för att näringslivets intresseorganisationer ska kunna ta del av medlen. I samband med detta har det förekommit spekulationer om att stiftelsen ”Lundin for Africa” som ägs av Lundinföretagen skulle kunna bli aktuell för tilldelning. Det är oklart om Lundin for Africa har tilldelats eller ansökt om tilldelning av informationsmedel från biståndsbudgeten.

Ett företag i Lundingruppen, Lundin Oil, är under utredning av åklagare för att ha varit delaktiga i brott mot den humanitära rätten i samband med oljeutvinning i Sudan.

Min fråga till statsrådet Gunilla Carlsson är:

Vad avser statsrådet att göra för att försäkra sig om att företag som är anklagade för allvarliga brott inte tilldelas medel för information från biståndsbudgeten?