den 21 januari

Fråga

2010/11:242 Regeringens redovisning av Sveriges helikopterförmåga

av Åsa Lindestam (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

 

Regeringen fick i vårpropositionen 2010 riksdagens stöd för inköp av nya medeltunga helikoptrar till en kostnad av 4,7 miljarder kronor. I Försvarsutskottets yttrande förtydligade utskottet emellertid att regeringen skulle inkomma med en redovisning av helikopterförmågan. ”En sådan redovisning bör innehålla en redogörelse för hur helikopterverksamhetens operativa förmågor ska byggas upp med avseende på val av helikoptersystem, möjliga flygtidsuttag samt ställda krav nationellt och internationellt.” Detta ställde sig Finansutskottet bakom med följande formulering: ”Utskottet förutsätter att denna information kommer att lämnas i samband med budgetpropositionen för 2011.”

Min fråga till försvarsministern är därför:

När avser försvarsministern och regeringen att inkomma med redovisningen av Sveriges helikopterförmåga så som utskottet har beslutat?