den 21 januari

Fråga

2010/11:239 Finsktalande personal till vård och omsorg

av Raimo Pärssinen (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Som bekant ökar antalet äldre i befolkningen och därmed behovet av äldreomsorg. Samtidigt har vården och omsorgen stora pensionsavgångar, medan antalet sökande till utbildning inom området minskar kraftigt. Man kan befara betydande problem med rekrytering av utbildad personal till äldreomsorgen åren framöver.

Även antalet finska äldre växer i landet. Många av dem har haft bristande kunskaper i svenska, som de har förlorat med åldern. Därför är de i behov av äldreomsorg på modersmålet. Riksdagen har beslutat om stärkt minoritetsskydd, vilket bland annat innebär att finska äldre har rätt till detta.

I dag finns det tillräckligt med vårdpersonal som talar finska och svenska. Men antalet finska äldreboenden kan beräknas öka under de kommande åren och till dem behövs det tvåspråkig personal. Därför är det angeläget att vårdutbildningen erbjuder möjlighet för intresserade med finsk bakgrund att utöver relevant terminologi lära sig tala vardagsspråk med äldre.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att finska äldreboende ska ha tillgång till personal som talar finska?