den 19 januari

Fråga

2010/11:236 Inträde och medlemskap i a-kassa

av Gunilla Svantorp (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I Sverige beviljas inte den som fyllt 64 år inträde och medlemskap i svensk arbetslöshetskassa.

De många gränsarbetare som finns i Sverige och som blir arbetslösa eller av andra orsaker slutar sin anställning i annat land nekas i och med denna lagtext medlemskap och kan därför endast få ett grundbelopp i ersättning.

Det är helt orimligt att vi har en lag som utestänger arbetstagare från arbetslöshetskassan redan vid 64 år, när vi har en pensionsålder i Sverige som säger att vi går i pension vid 65 år. Det pratas ju också om att förändra pensionsåldern och självklart bör möjligheten att bli medlem i arbetslöshetskassa följa de lagar om pensionsålder vi har i Sverige.

Min fråga till statsrådet blir därför:

Avser arbetsmarknadsministern att verka för att åldersgränsen för den som vill inträda och bli medlem i arbetslöshetskassa ändras så att den överensstämmer med gällande ålder för pension?