den 19 januari

Fråga

2010/11:232 Arbetsmarknadsläget i Skåne

av Anders Karlsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Det kan finnas anledning att vara försiktigare i de ljusa beskrivningarna av arbetsmarknadsläget. Från skånsk horisont har utvecklingen inte alls varit positiv under hösten. Månadsrapporterna från Arbetsförmedlingen har i stället pekat på en ökande arbetslöshet i Skåne månad för månad jämfört med motsvarande månader 2009. Arbetsförmedlingens siffror över antalet inskrivna arbetslösa är samtidigt väsentligt lägre än antalet arbetslösa i Statistiska centralbyråns, SCB:s, arbetskraftsundersökningar. Det verkliga läget är alltså allvarligare än vad AF-statistiken gör gällande.

Den 9 juni skrev Arbetsförmedlingen i Skåne i ett pressmeddelande: ”Trots den positiva utvecklingen är arbetslösheten fortsatt hög, men väntas minska från 6,7 procent i slutet av 2009 – i förhållande till befolkningen 16–64 år – till 5,7 procent i slutet av 2011”.

I sin rapport för december månad den 17 januari i år tvingades Arbetsförmedlingen i Skåne län konstatera följande: ”Trots den positiva trenden var 58 100 personer arbetslösa eller deltog i arbetsmarknadspolitiska program, vilket motsvarar 7,4 procent av befolkningen 16–64 år, jämfört med 56 000 personer (7,2 procent) i december 2009”. Högst arbetslöshet har Landskrona (11,7 procent). Skånsk arbetsmarknad står alltså långt ifrån Arbetsförmedlingens förhoppning från i juni i fjol! I sitt pressmeddelande skriver också AF Skåne att många av de nya jobben kommer i bemanningsföretag, det vill säga osäkra anställningar.

Genom vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att hantera den skånska arbetsmarknadens avvikelse från situationen nationellt?