den 19 januari

Fråga

2010/11:229 Partistöd

av Peter Hultqvist (S)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

Kommunalt och landstingskommunalt partistöd betalas ut i syfte att stödja lokalt och regionalt demokratiarbete. Syftet är inte att finansiera politiska partiers riksorganisationer eller nationella valkampanjer. Trots detta för Sverigedemokraterna i stor omfattning kommunalt och landstingskommunalt partistöd till sin centrala valkassa. Det har redovisats så i samband med bland annat 2010 års valrörelse.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av att Sverigedemokraterna i strid mot syftet med det kommunala och landstingskommunala partistödet fört medel från dessa till sin nationella partiorganisation och dess valaktiviteter?