den 17 januari

Fråga

2010/11:226 Stöd till avhoppare i Afghanistan

av Désirée Pethrus (KD)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Afghanistan lider i dag av många olika problem. Det är talibaner som krigar men också kriminella ligor som härjar med drog- och människohandel på agendan. Fattigdomen i Afghanistan är enorm och det behövs lång tid framöver stora insatser på det humanitära området. Fattigdomen gör att de grupper som i dag destabiliserar läget i landet har en stor rekryteringsbas. Dessa i sin tur gör att våldet ökar.

En positiv åtgärd som det nu rapporteras om är att det nu finns ett särskilt program som den afghanska regeringen står bakom i syfte att minska antalet motståndsmän. Programmet går ut på att motståndsmän som ger upp och överlämnar sig till det afghanska reintegrationsprogrammet ARP får ett särskilt stöd. För närvarande ger ISAF och andra internationella aktörer stöd till de afghanska säkerhetsstyrkorna att hantera processen. Tanken på sikt är att de afghanska myndigheterna själva ska kunna hantera processen.

Sverige har genom ISAF bidragit med ekonomiskt stöd till programmet som startades i fjol. Programmet är förstås mycket välkommet men det har också väckt frågor av ekonomisk och säkerhetspolitisk art. Hur kan vi se till att avhopparens familj har ekonomiska förutsättningar att överleva under den tid som familjeförsörjaren är borta och utbildar sig? Hur kan säkerheten både för avhopparen och hans familj säkerställas? Här finns i dag inga tydliga svar vilket gör att vissa afghaner säkert drar sig för att överlämna sig till programmet.

Med anledning av ovan anförda vill jag ställa följande fråga till utrikesministern:

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att lösa dessa problem i reintegrationsprogrammet i Afghanistan?