den 14 januari

Fråga

2010/11:222 Tingsrätten i Eksjö

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

I januari förväntas Domstolsverket komma med ett förslag om att centralisera och slå samman ytterligare tingsrätter. Förslaget förväntas få till följd att tingsrätten i Eksjö flyttas till Jönköping.

Det är inte första gången som denna effektiva tingsrätt hotas av nedläggning. Tingsrätten i Eksjö har under senare år renoverats för att ha en hög säkerhet. Så sent som för ett år sedan invigdes det nya polishuset i Eksjö som ansvarar för hela höglandsområdet, vilket också talat för en effektiv samordning av rättsväsendets olika grenar.

Min fråga till justitieminister Beatrice Ask är:

Vad avser justitieministern att göra för att inte ytterligare centraliseringar inom rättsväsendet kommer att leda till att tingsrätten i Eksjö läggs ned?