den 14 januari

Fråga

2010/11:220 Undersökning av hedersmord på EU-nivå

av Amineh Kakabaveh (V)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

I Europa liksom i andra delar av världen intensifieras kontrollen över kvinnors sexualitet. Framsteg som gjorts efter decennier av kamp för ökad jämställdhet i Sverige och EU, visar sig bara gälla delar av befolkningen. Morden på Fadime, Sara, Pela, Jian och Abbas i Sverige, Hershu i England med flera vittnar om detta. Främst är det flickor och unga kvinnor som drabbas, men även pojkar och unga män. Mörkertalet är stort både i Sverige och i andra EU-länder. Enligt professor Unni Wikan är det till och med en större risk för kvinnor från vissa etniska grupper att bli utsatta för våld i hederns namn i Europa än i deras ursprungsländer. Hedersrelaterat våld och förtryck är en specifik form av ett generellt förtryck av kvinnor knutet till kulturellt betingade föreställningar när det gäller makt, kön och sexualitet. (Hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholms stad, 2009). Enligt FN dödas ca 5 000 kvinnor varje år runt om i världen i så kallade hedersmord. Några säkra siffror över hur många hedersmord som begås i EU:s medlemsländer finns inte. Experten Kickis Åhré-Älgamo bedömer att fyra hedersmord årligen begås i Sverige, maskerade som ”vanliga” kvinnomord, påtvingade självmord eller olyckor i hemmet. Att bekämpa mord i hederns namn är att värna mänskliga rättigheter. En första åtgärd borde vara en undersökning av förekomsten av så kallade hedersmord i Europa genomförd i EU:s regi, som sedan kan ligga till grund för ett åtgärdsprogram mot den typ av brott mot mänskliga rättigheter som de så kallade hedersmorden utgör.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Birgitta Ohlsson:

Avser statsrådet att verka för att en noggrann undersökning av mord i hederns namn genomförs i EU:s regi som kan ligga till grund för ett kraftfullt åtgärdsprogram?