den 14 januari

Fråga

2010/11:219 Kvicksilverexport

av Jonas Eriksson (MP)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Föroreningar av kvicksilver är ett globalt problem. Förekomsten av kvicksilver i miljön och föda i såväl Sverige som andra länder är så höga att både miljö och människor kan ta skada.

Trots de svenska ambitionerna inom kvicksilverområdet och det svenska exportförbudet exporteras kvicksilver och kvicksilverförorenat avfall från Sverige till EU.

Enligt EU:s kvicksilverstrategi från 2005 är EU världens största exportör av kvicksilver. För att minska spridningen av kvicksilver kommer exporten till länder utanför EU att begränsas från och med den 15 mars 2011.

Innan EU:s exportförbud trätt i kraft kan det kvicksilveröverskott som finns inom EU och det kvicksilver Sverige bidrar med genom vår utförsel fortsatt exporteras och spridas till andra länder utanför EU.

EU:s kvicksilverförordning medger en nationellt hårdare lagstiftning till dess EU:s exportförbud träder i kraft. Tidigare har Sverige haft en bestämmelse som krävt att den som fört ut kvicksilverhaltigt avfall för återvinning också ska tillse att det återvunna kvicksilvret återförs till Sverige. Detta krav är borttaget vilket lett till att stora mängder kvicksilver de senaste åren förts ut från Sverige och bidragit till att öka överskottet inom EU. 

Min fråga till miljöministern är:

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att utförsel av kvicksilver och kvicksilverhaltigt avfall från Sverige inte ska bidra till ökad export från EU till länder utanför EU fram till dess att EU:s exportförbud träder i kraft?