den 13 januari

Fråga

2010/11:218 Föräldraskap vid assisterad befruktning

av Barbro Westerholm (FP)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

I januari 2007 överlämnades utredningen Föräldraskap vid assisterad befruktning till regeringen (SOU 2007:3). Utredningen föreslår bland annat att föräldraskapet vid assisterad befruktning med donerade ägg och spermier ska regleras på samma sätt för samkönade par som för olikkönade par. 

Det är nu fyra år sedan utredningen överlämnades till regeringen och den är remissbehandlad med efterlängtade utredningsförslag.

Mot bakgrund av detta undrar jag när justitieministern avser att lämna över en proposition till riksdagen om likabehandling när det gäller föräldraskap vid assisterad befruktning.