den 11 januari

Fråga

2010/11:215 Säker försäljning av receptfria läkemedel

av Roza Güclü Hedin (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Självmordsförsök med receptfria värktabletter har blivit ett stort problem bland unga kvinnor, visar en granskning som Svenska Dagbladet har gjort.

I granskningen har det framkommit att antalet självmordsförsök bland minderåriga i Stockholms län ökade med 20 procent under förra året och i år ser det ut att öka med ytterligare 5 till 10 procent. Detta enligt statistik från Barn- och ungdomspsykiatrins, BUP:s, akutmottagning i Stockholm, men även uppgifter från andra mottagningar ger samma bild.

Den typiska patienten är en tjej mellan 15 och 16 år och den vanligaste metoden är en överdos av tabletter med paracetamol som Alvedon och Panodil.

Under de tio år som Danmark har haft fri försäljning av receptfria värktabletter har försäljningen stigit med 308 procent och självmordsförsöken bland unga flickor med värktabletter mer än fördubblats. Den danska regeringen väntas nu godkänna ett förslag om en 18-årsgräns för all receptfri medicin. Även i Finland, USA och England har man vidtagit åtgärder i form av åldersbegränsningar, märkning av förpackningar med varningstexter och så vidare. I Sverige finns redan en 18-årsgräns men det kommer rapporter om att det är enkelt för ungdomar att köpa dessa läkemedel ändå.

Min fråga till socialministern är följande:

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att säkerställa en säker försäljning av receptfria läkemedel?