den 4 januari

Fråga

2010/11:211 Bevarande av Österbybruks herrgårdsmiljö

av Agneta Gille (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Bruksmiljön i Österbybruk med världens enda bevarade vallonsmedja är unik. Det som gör vallonsmedjan så särskilt värdefull är att den är väl bevarad och står helt intakt med utrustning i sitt ursprungliga skick. Bruksmiljön från 1700-talet blev byggnadsminnesmärkt för över tio år sedan.

I dag står denna rikedom under ett stort hot. Byggnaderna håller på att vittra sönder och Bruno Liljefors-stiftelsen som i dag ansvarar för underhållet har helt slut på resurser för att underhålla byggnaderna. Det är med andra ord högst akut att åtgärder vidtas snarast.

En dröm för de aktiva i Bruno Liljefors-stiftelsen är att Statens fastighetsverk tar över byggnaderna så att stiftelsen kan ägna sig åt att utveckla verksamheten. Enligt Riksantikvarieämbetet skulle Statens fastighetsverk vara en lämplig förvaltare av Österbybruks herrgårdsmiljö.

Regeringen bör därför besluta att Statens fastighetsverk tar över ägandet av byggnaderna, allt för att bevara denna värdefulla kulturbygd åt eftervärlden.

I dag är det den enda möjliga lösningen för att Österbybruks herrgårdsmiljö ska kunna bevaras och även för att säkra områdets framtida långsiktiga förvaltning.

Vad avser kultur- och idrottsministern att göra för att få Finansdepartementet och regeringen att besluta om att Statens fastighetsverk ska ta över ägandet av Österbybruks herrgårdsbyggnader?