den 27 december

Fråga

2010/11:209 Hävande av avtal som slutits under påverkan av psykisk ohälsa

av Gustav Fridolin (MP)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

I såväl det offentliga som det digitala rummet möts vi ständigt av uppmaningar att köpa, påstått fördelaktiga avbetalningsplaner och krav att konsumera. Det är därför inte underligt att till exempel personer som arbetar med skuldsanering vittnar om att det är allt vanligare att människor som lider av olika typer av psykisk ohälsa tvångsmässigt konsumerar. Anonymiteten på Internet, att handel där inte förutsätter att man lämnar hemmet och den snabba processen mellan köpbeslut och faktiskt köp har också försvårat för människor med sådana symptom. Lagen som reglerar hävande av köp eller avtal för människor i denna situation (lag 1924:323 om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning), såvida inte personen sätts under förvaltarskap, är skriven i och för en annan tid.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitieministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att modernisera lagarna som reglerar avtal som slutits under påverkan av psykisk ohälsa.