den 25 oktober

Fråga

2010/11:20 Utbyggnad av vindkraft i närheten av militära flygfält

av Peter Jeppsson (S)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Försvarsmakten införde i början av juni ett temporärt stopp avseende vindkraftsutbyggnad kring tio militära flygfält.

En utredning inleddes inom Försvarsmakten som presenterades den 4 oktober. Utredningen hade som mål att belysa vilka hinderfrihetsytor som det militära flyget verkligen behöver för att bedriva sin verksamhet på ett säkert sätt.

Resultatet av utredningen innebär att mycket stora stoppzoner kvarstår kring flygplatser och fält som samtidigt är av stor betydelse för vindkraftsutbyggnaden i Sverige.

Detta innebär att projekt avseende flera hundra vindkraftverk nu hotas och många projekt har redan beviljats tillstånd och är till och med under uppförande. Stora samhällsresurser har lagts ned på planering av vindkraftsutbyggnaden vilka nu riskerar att gå förlorade.

Vilken betydelse anser miljöministern att Försvarsmaktens temporära stopp för vindkraftsutbyggnad får för möjligheten att uppfylla den nationella planeringsramen för vindkraft, och avser miljöministern att ta några initiativ i sammanhanget?