den 21 december

Fråga

2010/11:198 Kvalitetskrav inom pedagogisk omsorg

av Håkan Bergman (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Statsrådet Nyamko Sabuni har uttalat att kvalitetskraven bör förtydligas eller skärpas för den pedagogiska omsorg som i dag finns som alternativ till förskolan. Ett sådant arbete lär också pågå inom Regeringskansliet, enligt statsrådet.

Bakgrunden är uppgifter i medierna om privata företag som med statliga och kommunala bidrag driver dagbarnvårdarverksamheter utan krav på utbildning och erfarenhet av arbete med barn eller krav på pedagogiskt innehåll.

En verksamhet som går under benämningen ”pedagogisk omsorg” måste rimligtvis innehålla både krav på utbildning, erfarenhet och tydliga krav på pedagogiskt innehåll.

Med tanke på hur viktig kvaliteten för barns omsorg är, är det oerhört betydelsefullt att det sker förändringar i nuvarande lagstiftning så att kvalitetskraven skärps. Om det drar ut alltför långt på tiden riskerar barnen att drabbas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet vilka skärpta kvalitetskrav som hon avser att ta initiativ till i nuvarande lagstiftning och när ett sådant förslag kan förväntas.