den 17 december

Fråga

2010/11:190 Kurdiska tv-kanalen Roj TV

av Jacob Johnson (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Det kurdiska folket har i åratal förtryckts och blivit nekade att tala sitt språk och utöva sin kultur i Turkiet. Turkiet har under det senaste året inte enbart stängt legala kurdiska partier utan även arresterat och fängslat folkvalda kurdiska borgmästare, MR-försvarare med flera. Nu har Turkiet gått ett steg längre och sökt angripa en kurdisk tv-kanal i Europa. Den 4 mars i år startade man i Belgien med hjälp av Turkiet en stor operation mot den största kurdiska tv-kanalen Roj TV, som ses av flera miljoner personer runt om i världen. Kanalen sänds på sex olika språk: kurdiska, turkiska, arabiska, syrianska, engelska samt persiska. Turkiet har åter tagit ett steg i rätt riktning men två steg bakåt när det gäller den kurdiska frågan. Ett tydligt exempel på detta är att man, samtidigt som en statlig kurdisk tv-kanal öppnar, TRT 6, försöker stänga ner kurdernas största tv-kanal Roj TV.

Enligt information från Wikileaks fick Danmarks före detta statsminister, Anders Fogh Rasmussen, ordförandeposten i Nato bland annat genom att Turkiet slutligen godkände ordförandeskapet. Vad som fick Turkiet att ändra sig var i första hand frågan om den kurdiska kanalen Roj TV. Rasmussen var tvungen att gå med på Turkiets krav för att få deras röst. Kravet var att Roj TV skulle stängas ned.

Denna sortens politik hör inte hemma i EU och Sverige bör agera. Press- och yttrandefriheten får inte inskränkas. 

Min fråga till utrikesministern är:

Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att försvara ROJ TV:s arbete mot Turkiets försök att inskränka kurdernas press- och yttrandefrihet?