den 25 oktober

Fråga

2010/11:19 Bostadstillfällen

av Sara Karlsson (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Under den gångna mandatperioden minskade nybyggnationen av hyresrätter drastiskt som en direkt följd av den borgerliga alliansens politik. Samtidigt har stora delar av hyresrättsbeståndet i borgerligt styrda kommuner som Stockholm sålts ut och omvandlats till bostadsrätter vilket ytterligare har förstärkt bristen på hyresrätter. Regeringen har tydligt visat att bostadspolitik inte är en prioriterad fråga utan något som ska överlåtas till marknaden.

I stället för att stimulera byggnation av hyresrätter till rimliga priser har regeringen haft som ”ambition” att stimulera fler att hyra ut ett rum till någon som saknar bostad. Vi har också kunnat höra att ordet bostad bytts ut mot begreppet bostadstillfälle i regeringens bostadspolitiska vokabulär, vad gäller ungas bostadssituation. Fler bostadstillfällen ska möta den eskalerande bostadsbristen bland unga.

Jag vill fråga statsrådet om han avser att verka för att även unga ska ges rätt till en egen bostad.