den 17 december

Fråga

2010/11:189 Fiskestopp för ål

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

I sin senaste rapport om ålbestånden slår ICES, International Council for the Exploration of the Sea, fast att inflödet av inkommande glasålar har minskat med 50–60 procent mellan 2008 och 2009. ICES menar att det enda sättet att rädda arten är genom ett totalt fiskestopp för ål.

Fiskeriverket vill nu fasa ut allt fiske efter gulål på Västkusten och stänga det helt 2012 (remiss, Fiskeriverket 13-2940-10).

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Eskil Erlandsson:

Avser landsbygdsministern att stödja Fiskeriverkets förslag om en utfasning av gulålfisket på Västkusten?