den 17 december

Fråga

2010/11:188 Sveriges överskott av utsläppsrätter

av Jens Holm (V)

till finansminister Anders Borg (M)

Sverige har ett betydande överskott av utsläppsrätter på grund av att Kyotoavtalet och EU:s så kallade bördefördelning gav Sverige tillstånd att öka koldioxidutsläppen med 4 procent till 2012, jämfört med 1990 års nivå. Men i stället har Sverige minskat utsläppen med mycket mer, 17 procent till 2009. Enligt tidningen Veckans affärer den 14 december 2010 kan finansministern tänka sig att sälja detta överskott. Enligt uppgift har diskussioner förts med Polen om detta. Överskottet beräknas 2012 bli 14 procent eller mer och detta får Sverige tillgodoräkna sig i så kallade AAU:er, Assigned Amounts Units, som kan handlas mellan EU-länderna. Det ekonomiska värdet kan uppgå till ca 7 miljarder kronor.

Om Sverige skulle sälja överskottet av utsläppsrätter skulle det i praktiken innebära att de koldioxidutsläpp svenskarna sparat i 20 år kan ske i ett annat land. Svenska folkets ansträngningar för miljön kan då vara förgäves. De utsläpp vi har sparat ihop kommer i stället att göras i något annat land. Detta är oacceptabelt från klimatsynpunkt. Överskottet av AAU:er internationellt riskerar att undergräva möjligheten att begränsa klimatförändringarna. Andra länder, exempelvis Storbritannien, har lovat att göra överskottet obrukbart genom att annullera det. Det är för klimatet en absolut nödvändighet att Sverige också annullerar överskottet. Annars kommer den borgerliga regeringen att förstöra Sveriges internationella anseende i klimatfrågan.

Min fråga till finansministern är:

Kommer finansministern att verka för att Sverige ska annullera överskottet av utsläppsrätter?