den 16 december

Fråga

2010/11:183 Elprisernas effekt på basindustrin

av Peter Hultqvist (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Massatillverkaren SCA i Rottneros har stoppat produktionen under tio dagar på grund av de höga elpriserna. Inom basindustrin i Dalarna vidtar man bland annat åtgärder såsom att köra produktionen på de tider då elen är som billigast. Svensk basindustri märker tydligt av effekterna av att svensk elproduktion inte fungerar till fyllest. Orsaken är bland annat att befintlig kärnkraft inte till fullo tas i anspråk, trots att den dåvarande socialdemokratiska regeringen under 2006 beslutade om en uppgradering av befintliga kärnkraftverk. Den är ej genomförd, vilket mot bakgrund av dagens situation är mycket allvarligt.

Min fråga till närings- och energiministern är:

Vilka åtgärder avser närings- och energiministern att vidta med anledning av de höga elprisernas negativa effekter på svensk basindustri ?