den 16 december

Fråga

2010/11:182 Situationen för tågtrafiken

av Peter Hultqvist (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Under vintern 2010 har en lång rad tågförseningar inträffat på sträckan Mora–Stockholm. Det medför självfallet irritation hos passagerarna och skadar tilltron till tågets möjligheter att hålla tiderna. Situationen är likartad runt om i landet. Enligt Trafikverket riskerar minskade anslag nästa år att leda till sämre punktlighet och större svårigheter i samband med exempelvis snöoväder. Erfarenheterna av dagens situation borde leda till snabba åtgärder.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av de problem som de svåra vinterförhållandena skapat när det gäller framkomlighet för trafiken på järnväg och att hålla tidtabellen?