den 16 december

Fråga

2010/11:180 Situationen inom teletrafiken

av Désirée Liljevall (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Vintern har kommit tidigt i år vilket påverkar telekommunikationerna runt om i landet negativt. Ledningarna drabbas av avbrott då de tyngs nedan av snö och nedfallna träd. De som har övergått till det mobila telenätet drabbas också av problem då det finns brister i täckningen på mindre orter. Dagens telenät är sårbart, vilket utgör en fara då viktiga samhällsfunktioner lätt slås ut. I mitt hemlän Kalmar hade vi ett större avbrott för några veckor sedan där ca 3 700 telekunder drabbades.

Vill vi att hela Sverige ska leva måste åtgärder vidtas för att det civila samhället ska kunna fungera även om man väljer att bosätta sig på mindre eller medelstora orter. Att kunna bedriva en fungerande samhällsservice i hela landet måste prioriteras. Som företagare måste man ha tillgång till fungerande och snabba telekommunikationer för att vara konkurrenskraftig.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa ett fungerande svenskt telenät?