den 15 december

Fråga

2010/11:179 FN-resolutionen om utomrättsliga avrättningar

av Hans Linde (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Den 16 november behandlades resolutionen om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar i FN:s generalförsamlings tredje utskott. Resolutionen läggs fram vartannat år av de nordiska länderna. I resolutionen uppmanas medlemsländerna att skydda sina medborgare och snabbt undersöka alla utomrättsliga avrättningar som begås av en rad skäl som räknas upp.

För två år sedan, när Sverige förhandlade resolutionen, fördes sexuell läggning in i uppräkningen. På initiativ av OIC, Organisation of the Islamic Conference, och med stöd av den afrikanska gruppen har nu referensen till sexuell läggning tagits bort.

Den 20 december kommer resolutionens antagande att tas upp i generalförsamlingen. Då finns det möjlighet att åter lyfta frågan om utomrättsliga avrättningar av hbt-personer. Även om förutsättningarna för tillägg kommer att vara begränsade är det ett viktigt tillfälle för Sverige att åter lyfta frågan om utomrättsliga avrättningar av hbt-personer.

Jag vill med anledning av detta fråga utrikesminister Carl Bildt:

Vilka initiativ avser ministern att vidta för att vid behandlingen av resolutionen om utomrättsliga avrättningar den 20 december i generalförsamlingen uppmärksamma utomrättsliga avrättningar av hbt-personer?