den 14 december

Fråga

2010/11:174 Ideella föreningar och EU:s momsdirektiv

av Torbjörn Björlund (V)

till finansminister Anders Borg (M)

Under 2010 har viktiga skattefrågor varit aktuella för idrottsrörelsen och andra ideella föreningar, dels momsfrågan, dels frågan om inkomstbeskattning. Momsfrågan är kopplad till krav från EU om en anpassning av de svenska reglerna. Vid en interpellationsdebatt i våras och i brevväxling med olika remissinstanser har finansministern utlovat att föreningslivet ska hållas skadeslöst och att Sverige ska agera gentemot EU för att så ska bli fallet. I mars skickade också finansministern, tillsammans med idrottsministern samt integrations- och jämställdhetsministern, ett brev till den ansvarige EU-kommissionären med en vädjan om att EU:s momsdirektiv skulle öppnas för diskussion.

EU-kommissionen har nu öppnat upp denna diskussion genom att publicera en så kallad grönbok i frågan. Men vi har inget besked om regeringen fått något svar på sitt brev, inte heller hur Sverige kommer att agera i de diskussioner som nu kommer att föras.

Min fråga till finansminister Anders Borg är därför:

Avser finansministern att ge besked till de ideella föreningarna, idrottsföreningarna och andra, om vilka beslut som kan tänkas komma och hur Sverige kommer att agera i frågan i förhållande till EU och i så fall när?