den 25 oktober

Fråga

2010/11:17 Inlämnad handling till statsministern som klassificerats som arbetsmaterial

av Tomas Eneroth (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

I samband med förra socialförsäkringsministern Christina Husmark-Pehrssons avgång överlämnades av henne ett skriftligt dokument till statsministern. Dokumentets existens blev känd genom att Husmark-Pehrsson offentligt berättade om det. När försök gjordes att få ta del av dokumentet klassades det som arbetsmaterial. I tryckfrihetsförordningens 9 kap. 2 § är det reglerat vad som kan klassificeras som arbetsmaterial. Bland annat ska det hänföra sig till ett pågående ärende och vara upprättat inom myndigheten.

Min fråga till statsministern är därför vilket pågående ärende på regeringskansliet det som arbetsmaterial klassificerade dokumentet hänför sig till och om statsministern avser att ta något initiativ.