den 10 december

Fråga

2010/11:167 Arbetsbördan vid landets miljödomstolar

av Jonas Sjöstedt (V)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Våra miljödomstolar spelar en viktig roll för tillämpningen av vår miljölagstiftning. Vid miljödomstolen i Umeå har arbetsbelastningen länge varit mycket hög och ökande. Trots detta har antalet jurister som är anställda vid domstolen minskat. Detta leder till att behandlingen av ärendena kan ta mycket lång tid då de ska utredas grundligt. Vid miljödomstolen i Umeå handhas tillståndsgivningen för merparten av Sveriges gruvindustri liksom tillstånd för många andra större industrier. Gruvbrytning kan medföra betydande miljörisker och det har nyligen avslöjats att flera gruvor överskrider gränsvärdena för utsläpp av bland annat tungmetaller.

Bristen på resurser och överbelastningen vid domstolen får stora negativa konsekvenser. Risken är att det kan försvaga tillämpningen av våra miljölagar. En annan effekt är att investeringar fördröjs i väntan på nödvändiga tillstånd. Det kan handla om investeringar på hundratals miljoner kronor och hundratals arbetstillfällen som försenas. Bristen på resurser vid miljödomstolen i Umeå riskerar att försena projekt av stor regional betydelse. Därför skulle en ökning av resurserna till domstolen med all sannolikhet löna sig mångfalt ekonomiskt. Min fråga till justitieministern Beatrice Ask är:

Vad avser justitieministern att göra för att avhjälpa resursbristen vid Umeå miljödomstol och andra miljödomstolar i landet?