den 8 december

Fråga

2010/11:153 Projektet Hjälpmedel - en förutsättning för delaktighet och god livskvalitet

av Lennart Axelsson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Sedan februari 2008 pågår ett treårigt hjälpmedelsprojekt, Hjälpmedel – en förutsättning för delaktighet och god livskvalitet, på Handikappförbunden. Under projekttiden har projektet bland annat genomfört ett antal studier inom hjälpmedelsområdet, utifrån ett genus- och hälsoekonomiskt perspektiv. Hjälpmedel är för många ett måste för att få vardagen att fungera. Trots det tvingas många betala för sina hjälpmedel. Kostnaderna är dessutom olika i landet. Handikappförbunden anser att det strider mot respekten för alla människors lika rätt till självständighet och oberoende enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. I dag saknas ett nationellt regelverk som styr hjälpmedelsverksamheten. Det saknas också en definition på vad som är ett hjälpmedel. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är landsting och/eller kommuner skyldiga att erbjuda hjälpmedel. Men lagen är ingen rättighetslag som ger den enskilde rätten att överklaga. Enskilda kommuner och landsting har sina egna regelverk och bestämmer villkoren. En rullator kan exempelvis vara gratis i ett landsting, hyras ut mot en avgift i ett annat eller köpas i butik som vilken produkt som helst och därmed bekostas helt av den enskilde. Avgörande för människors möjlighet till hjälpmedel borde vara deras behov och inte deras ekonomi. Lika villkor borde gälla för alla oavsett var i landet man bor.

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att garantera alla funktionsnedsattas rätt till likabehandling och hjälpmedel oavsett var i landet de bor?