den 7 december

Fråga

2010/11:150 Whiplashskadades situation

av Carina Moberg (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Att ådra sig en skada som leder till kronisk smärta, stora behov av rehabilitering och ofta också ifrågasättande av vad som är orsak och verkan genom långdragna diskussioner med försäkringsbolag och samhälle, är ingen situation som någon frivilligt sätter sig i. Nu uppmärksammas återigen människor som fått sina liv förstörda och där misstroendet emot deras situation är graverande och ovärdigt.

Whiplashkommissionen var verksam 2002–2006, och kartlade och initierade forskning kring whiplashskador och de whiplashskadades situation. Ett antal förslag lämnades för att förbättra och förebygga åtgärder och behandling för de som drabbats.

Den övergripande slutsats man kom fram till var att ”en snabb och rättvis skadereglering underlättar för den enskilde att på ett tidigt stadium ta ställning till sin ekonomiska situation. En lång och utdragen skadereglering, med osäkert utfall, anses däremot inverka menligt på återhämtningsprocessen. Att år efter år leva i ekonomisk ovisshet, och att ständigt känna sig tvungen att bevisa sin skada, orsakar en fysisk och psykisk press för den enskilde. De många vittnesmål från skadade som inkommit till kommissionen understryker detta.”

Uppenbarligen är detta inte något som regeringen tagit till sig.

Min fråga till socialförsäkringsministern är därför:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra situationen för whiplashskadade?