den 6 december

Fråga

2010/11:147 Högre kostnader för körkort

av Peter Jeppsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Från och med årskiftet kommer landets körskolor troligen att belastas med ytterligare avgifter sedan regeringen givit Trafikverket i uppdrag att ta fram förslag till ett nytt avgiftssystem för körskolorna.

Det nya avgiftssystemet kommer med stor säkerhet att innebära en högre kostnad för dem som vill ta körkort för bil, motorcykel och EU-moped. Det är redan i dagsläget dyrt att ta körkort, vilket innebär att det riskerar att bli en klassfråga om man har råd att ta körkort eller inte.

För de körskolor som är etablerade på mindre orter där kundunderlaget är litet kan det bli svårt att få ekonomisk täckning för de nya tillsynsavgifterna. Det finns en risk att dessa körskolor väljer att bara erbjuda eleverna möjlighet att ta körkort för bil, vilket skulle innebära en försämring.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att den enskilde inte ska drabbas av orimligt höga kostnader i samband med införandet av de nya tillsynsavgifterna?