den 6 december

Fråga

2010/11:146 Stödområdesindelning för jordbruket

av Sven-Erik Bucht (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Jordbruket i delar av östra Norrbotten, bland annat i Haparanda och Kalix kommuner, är i en besvärlig situation, då antalet mjölkproducenter minskar drastiskt. Jordbruksföretagen är en oerhört viktig del i landsbygdens fortlevnad och utveckling och har en mycket positiv inverkan på landskapsmiljön.

Den utveckling som nu sker med nedläggning av ett stort antal jordbruksföretag i ovan nämnda områden beror till stor del på den felaktiga stödområdesindelning för jordbruket som drabbar dessa jordbruk men även landsbygden i övrigt. Stödområdesindelning ska vara en kompensation för de merkostnader och det klimat som råder inom ett geografiskt område.

I detta fall är jordbruken placerade i stödområde 2A, trots att ett flertal utredningar och parametrar tydligt påvisar att stödområde 1 vore det rätta med de förutsättningar som råder avseende kostnader och klimat i omnämnda område.

Som en konsekvens av detta har inte bara antalet jordbruksföretag minskat, utan även investeringsviljan i de kvarvarande företagen begränsats, då förutsättningarna för en någorlunda vettig lönsamhet är begränsad. Situationen är allvarlig och en förändring i stödområdesindelning måste till inom det snaraste.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga landsbygdsministern om han tagit initiativ eller avser att ta initiativ till förändring av stödområdesindelning vad avser jordbruk i östra Norrbotten.