den 3 december

Fråga

2010/11:141 Differentierad timschablon i lagen om assistansersättning

av Eva Olofsson (V)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

På regeringens uppdrag har Försäkringskassan tagit fram en modell för differentierad timschablon i lagen om assistansersättning. Differentieringen innebär att assistansersättning betalas ut med olika belopp beroende på vilken tid på dygnet som assistansen utförs. Syftet är att i slutänden betala ut mindre assistansersättning totalt.

Försäkringskassans rapport blev klar förra hösten och har gått på remiss. Många organisationer som företräder assistansberättigade och assistansanordnare är oroade. Den nya modellen kräver att man i ännu högre grad i dag måste vara beredd att planera sitt liv i detalj för så länge som två år framåt i tiden. Även Försäkringskassan själva medger att detta är en negativ konsekvens som innebär en begränsning i livssituationen. Det finns också en oro för ett ökat antal integritetskränkande frågor vid bedömningar av rätten till assistans.

Om modellen genomförs är det ännu ett slag mot assistansreformen och dess intentioner om att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som andra. I det ingår att kunna vara spontan och att kunna hantera oförutsedda situationer.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av Försäkringskassans svar på regeringsuppdraget om differentierad timschablon i lagen om assistansersättning?