den 2 december

Fråga

2010/11:139 Den skogliga utbildningen i Umeå

av Helén Pettersson i Umeå (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har rektor och central administration i Uppsala, men Umeå som huvudort för den skogsvetenskapliga fakulteten. Det är naturligt med tanke på skogens betydelse inte bara för Norrland, utan för hela landet. Den högsta skogliga utbildningen i landet bedrivs i Umeå med goda resultat. Utbildningen är mångsidig och komplett och därför populär hos studenterna med många forskarstudenter från andra länder.

Inom skogsvetenskapliga fakulteten finns en institution för skogsekonomi, som har en betydande del av undervisningen på skogsvetarprogrammet. Förutom utbildning bedriver institutionen aktiv forskningsverksamhet och har samarbete med andra universitet i Sverige och i andra länder.

Nu finns förslag att flytta institutionen för skogsekonomi från Umeå till Uppsala med motiveringen att man vill koncentrera den företagsekonomiska forskningen där. Att flytta en mycket viktig del av utbildningen och forskningen inom skogsvetenskap från Umeå skulle påverka verksamheten mycket negativt. Skogsekonomi är en självklar del i skogsproduktion och skogsindustriell verksamhet. Därför är det nödvändigt att verksamheten finns där den övriga högsta skogliga utbildningen finns.

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att garantera att den höga kvaliteten i den skogliga utbildningen i Umeå inte försämras?