den 2 december

Fråga

2010/11:136 Regeringens köp av utsläppskrediter

av Jens Holm (V)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

I interpellationsdebatten den 18 november 2010 om Sveriges röst i klimatförhandlingarna (interpellation 2010/11:14) ställde jag en fråga till miljöministern om regeringens köp av utsläppskrediter, så kallade CDM-projekt, för att nå det svenska klimatmålet. Köp av utsläppskrediter är ju en av de bärande delarna i den borgerliga regeringens klimatpolitik, samtidigt som CDM kritiseras kraftigt för att inte vara miljöeffektivt.

Miljöministern svarade bland annat följande: ”Vi har inte gjort oss beroende av CDM därför att de är en minoritet av insatserna. Det allra mesta görs på hemmaplan för att vi ska nå de lägsta per capita-utsläppen inte bara i Europa utan på sikt bland industriländer över huvud taget.” ”Jag kan bara också konstatera att den breda vägen för Sverige är inte CDM, utan det är åtgärder på hemmaplan.”

Men enligt regeringens egen klimat- och energiproposition vill regeringen satsa på framför allt köp av utsläppskrediter i andra länder för att nå klimatmålet till 2020. Av de ca 10 miljoner ton som återstår för att klimatmålet ska nås vill regeringen göra cirka två tredjedelar, 6,5 miljoner ton, i andra länder. Det betyder att den borgerliga regeringens viktigaste klimatstrategi är köp av utsläppskrediter. Miljöministerns svar i interpellationsdebatten stämmer inte riktigt överens med regeringens klimat- och energiproposition.

Därför vill jag ställa frågan till miljöministern om det fortfarande stämmer att regeringen vill använda köp av utsläppskrediter för att minska utsläppen med 6,5 miljoner ton och om han avser att vidta någon åtgärd.