den 1 december

Fråga

2010/11:135 Personalpolitik i Försvarsmakten

av Anna-Lena Sörenson (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Oroväckande uppgifter har framkommit i medierna att Försvarsmakten har avskedat anställda per sms.

Man frågar sig om detta är vanligt förekommande.

Min fråga till försvarsministern är om han bedömer att en sådan ordning är förenlig med regeringens syn på god personalpolitik och om han avser att vidta några åtgärder med anledning av vad som framkommit.