den 1 december

Fråga

2010/11:134 Ungas levnadsvillkor

av Gunnar Sandberg (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

På senare tid har inkommit två rapporter om ungas levnadsvillkor, som ger anledning till stark oro. Ungdomsstyrelsens rapport Ung idag 2010 redovisar att ungas ekonomiska standard har blivit sämre. Framför allt gäller det ensamstående unga med barn. På många områden är skillnaderna stora, beroende bland annat på socioekonomisk bakgrund, om man är svensk eller har utländsk bakgrund, var man bor eller om man har funktionsnedsättning.

TCO i sin tur rapporterar om sambandet mellan unga utan fullständig utbildning och utan arbete. TCO har funnit att 70 procent av ungdomarna som har socialbidrag som huvudsaklig inkomst, saknar gymnasieutbildning. Av arbetslösa unga utan gymnasieutbildning har nästan hälften aldrig haft ett arbete.

Därutöver har Socialstyrelsen i dagarna kommit med uppgifter att antalet barn och ungdomar som lever i fattiga familjer ökar för femte året i rad. Det påverkar inte enbart deras liv i dag, utan även deras framtida möjligheter att få ett arbete.

För att alla unga i landet ska kunna komma in på arbetsmarknaden och försörja sig krävs många åtgärder. Det handlar om stöd så att de ska kunna fullfölja sin utbildning, det handlar om praktikplatser samt om olika sociala och ekonomiska åtgärder som stärker deras familjer. Det krävs en handlingsplan för att förbättra levnadsvillkoren för våra unga.

Avser statsrådet att ta fram en handlingsplan för hur levnadsvillkoren för ungdomar ska kunna förbättras?