den 1 december

Fråga

2010/11:129 Höjningen av passageavgiften på Öresundsbron

av Hillevi Larsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Trafikverket har föreslagit att passageavgiften på Öresundsbron ska chockhöjas. Förslaget innebär i första skedet en ökad kostnad i banavgifter för Skånetrafiken/Region Skåne från 2 miljoner kronor per år till 36 miljoner kronor per år. På ett par års sikt ska avgiften höjas till 165 miljoner kronor per år!

Tack vare Öresundsbron har vi i dag en gemensam region där drygt 20 000 människor varje dag tar sig fram och tillbaka över sundet till och från arbete och studier. Många är dessutom tillfälliga resenärer som reser över som turister från båda sidor eller för att träffa släkt och vänner. Alla dessa resenärer drabbas med Trafikverkets förslag. Ett Öresundspendlarkort kostar i dag 1 900 kronor. Om Trafikverkets förslag genomförs fullt ut kommer pendlarkortet för Öresundsbron att kosta 2 700 kronor. Både pendlarkort och vanliga biljetter blir 40 procent dyrare! Det kan bli dödsstöten för den fortsatta integrationen i Öresund. Så viktig är en välfungerande tågtrafik. De långsiktiga negativa följderna för samhället skulle många gånger överstiga de kortsiktiga vinster som skulle redovisas i Trafikverkets bokslut.

Förslaget drabbar inte bara svenska utan även danska Öresundspendlare som är beroende av att ta sig över bron för att ta sig till jobbet eller bostaden. Detta kan leda till att Sverige får en internationell konflikt med Danmark.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att förhindra det dråpslag för Öresundsintegrationen som en chockhöjning av trafikavgifterna över Öresundsbron skulle innebära?