den 1 december

Fråga

2010/11:128 Ränteavdrag för bostadslån

av Ulla Andersson (V)

till finansminister Anders Borg (M)

Under förra mandatperioden förändrade regeringen beskattningen av bostadsfastigheter. Fastighetsskatten, som tidigare hade koppling till fastighetens värde, har omvandlats till en enhetlig kommunal avgift.

Den tidigare beskattningen av bostadsfastigheter grundades på uppfattningen att människors köp av till exempel villor och fritidshus var att betrakta som en kapitalinvestering som ger avkastning genom värdet av utnyttjandet, och oftast också genom fastighetens värdestegring. Mot den bakgrunden var det också logiskt att investeringskostnaden, räntan på lånat kapital, var avdragsgill. Med en förändrad fastighetsskatt är möjligheten till generösa avdrag för räntekostnader inte alls lika självklar.

Samtidigt ökar hushållens skuldsättning. Ny statistik visar att utlåningen till svenska hushåll ökade med 50 miljarder under årets tredje kvartal till 2 457 miljarder. Sedan oktober 2008 har hushållens lånestock ökat med 364 miljarder, vilket motsvarar en ökning med 17 procent. Den här utvecklingen är inte riskfri.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansministern:

Är finansministern beredd att ta initiativ till en begränsning av möjligheterna till ränteavdrag för att minska hushållens ökade skuldsättning?