den 26 november

Fråga

2010/11:122 Ekonomisk jämställdhet

av Maria Stenberg (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

EU-kommissionen presenterade i september 2010 en strategi för jämställdhetsarbete på EU-nivå för åren 2010–2015. Strategin bygger vidare på tidigare arbete på jämställdhetsområdet inom EU. I strategin ingår åtgärder med fem prioriterade områden, där bland annat ekonomisk självständighet är ett sådant prioriterat område. Medlemsstaterna uppmuntras att vidta åtgärder i linje med strategin.

Det är bekant att män i Sverige tjänar mer än kvinnor och i motsats till kvinnorna vanligen har ett heltidsarbete. Kvinnornas ekonomiska underläge förstärks av att försämringarna i arbetslöshets- och sjukförsäkringssystemen främst drabbar dem.

Det finns studier som påvisar att ensamstående med barn lever på allt mindre och mindre inkomster. Den vanligaste familjeförsörjaren i dessa familjer är kvinnor. Socialstyrelsen har i dagarna rapporterat att barn som lever i fattiga familjer ökar för femte året i rad.

Vilken strategi har statsrådet för att öka den ekonomiska jämställdheten och därmed minska den ökande fattigdomen bland ensamstående föräldrar och deras barn?