den 26 november

Fråga

2010/11:115 Grundutbildning inom testbranschen

av Sven-Erik Bucht (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

I Norrbottens inland har en ny basnäring utvecklats – komponent- och fordonstest i kallt klimat. Regionen har utvecklats till ett världscentrum i branschen och verksamheten genererar ca 900 årsarbetstillfällen.

En fortsatt tillväxt handlar främst om att vidareförädla produktutbudet och nästa steg är att ta på sig forsknings- och testuppdrag i större utsträckning. För att kunna behålla den världsledande ställningen och kunna utveckla näringen krävs tillgång till personal med adekvat utbildning på alla nivåer. Högre utbildning finns på universitetsnivå, men det förutsätter förberedande utbildning på gymnasial nivå.

Arjeplogs kommun har sedan tio år erbjudit ungdomar från hela landet gymnasieprogrammet bilsystemteknik (BST). Det har varit ett attraktivt program som försett testföretagen med personal och gett de svenska universiteten studenter med inriktning mot fordonsindustrin. Utbildningen i Arjeplog anordnas i nära samarbete med testföretag samt med Umeå universitet och Luleå tekniska universitet.

Nu har Skolverket avslagit Arjeplog kommuns ansökan om riksintag till programmet BST. Detta kommer att leda till minskad tillgång till utbildad personal och minskad tillväxt i testbranschen.

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att inte tillväxten i testverksamheten ska äventyras till följd av att det saknas möjligheter till adekvat grundutbildning inom branschen?