den 26 november

Fråga

2010/11:114 Växande barnfattigdom

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att antalet barn i fattiga familjer fortsätter att öka för femte året i rad. Mer är 54 000 barn lever i familjer som inte klarar sig utan socialbidrag. Tidigare berodde detta främst på missbruk, kriminalitet eller på psykisk ohälsa. I dag är den främsta orsaken arbetslöshet, som tillsammans med försämrade trygghetsförsäkringar gör det svårare för allt fler att försörja sig.

Ekonomiska problem i familjen leder till oro, som även barnen känner av. Barnen mår dåligt av att se föräldrarna vara ledsna. Detta påverkar skolsituationen, då de inte kan koncentrera sig i skolarbetet. Barn tvingas att avstå från olika fritidsaktiviteter, eftersom familjen inte har råd med det. Man måste avstå även från nödvändiga behov, som inköp av glasögon och liknande.

Forskning visar nu också att barn i fattiga familjer känner av detta även i framtiden. Sämre skolresultat, upplevd skam och skuld reser fler hinder för dem och försvårar deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att vända utvecklingen i motsatt håll så att barnfattigdomen i stället ska minska?