den 26 november

Fråga

2010/11:113 Åtgärder mot utbredning av nätdroger

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Regeringen har äntligen åstadkommit en proposition om hur man bekämpar nätdroger. Tyvärr innebär förslagen svaret på fem år gamla frågor, eftersom utvecklingen springer ifrån lagstiftningen i en allt snabbare takt. Utbudet av droger växer och försäljning av dem över nätet blir allt enklare.

Personalen som arbetar med postutlämning kan till exempel se hur samma ungdomar kommer och hämtar försändelser från samma avsändare varje vecka. De kan också se hur ungdomarna försvinner med paketet till toaletten för att någon tid senare visa upp sig kraftigt påverkade. Denna typ av kunskaper borde användas för att kunna försvåra tillgången till nätdroger.

En annan blotta i regelsystemet visar sig i att polisen saknar möjligheter att beslagta lager av olika nätdroger eller preparat som man bedömer kommer att klassificeras som sådana. De föreslås få rätt att beslagta det innehav en person har, men inte ett helt lager av droger hos till exempel ett företag eller på ett postutlämningsställe.

Det är angeläget att kunna förebygga utbredningen av nätdroger och att effektivt bemöta detta växande problem. Nya metoder måste utvecklas för att samhället ska kunna ligga steget före försäljarna.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förebygga fortsatt utbredning av nätdroger?