den 25 november

Fråga

2010/11:109 Vindkraftverk inom stoppområden

av Lars Johansson (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Försvarsmakten har inlett en process i syfte att få bort en rad vindkraftverk inom stoppområden i närheten av ett flertal militära flygfält, trots att bygglov finns samt att vindkraftverken i några fall varit i drift i flera år. Det kan röra sig om hundratals vindkraftverk. Min fråga till försvarsministern är därför:

Avser försvarsministern att vidta några åtgärder för att undvika att vindkraftverk inom försvarsmaktens så kallade stoppområden rivs eller hindras att uppföras?