den 24 november

Fråga

2010/11:108 Omfattningen på bostadsbyggandet

av Carina Moberg (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Nyligen hade jag möjlighet att lyssna till en föredragning av landshövdingen i Stockholms län angående läget på bostadsmarknaden. Det var verkligen en svart bild som tecknades. Bostadsbyggandet täcker i dag endast en tredjedel av det verkliga behovet.

Länsstyrelsen bedömer att det kommer att påbörjas knappt 7 000 bostäder detta år och 8 000 nästa år. Ett årligt tillskott på ca 13 000 bostäder behövs för att antalet bostäder ska svara mot länets befolkningsökning. Nästan samtliga kommuner i länet uppger att det råder brist på hyresrätter och hälften av kommunerna uppger att det råder brist på bostadsrätter. De grupper som har särskilt svårt att få en bostad är naturligtvis ungdomar och personer som nyligen fått uppehållstillstånd. Jag utgår från att statsrådet är väl bekant med situationen.

Eftersom det inte är möjligt att föra en mer passiv bostadspolitik än den som regeringen summerat till de senaste fyra åren blir min förhoppningsfulla fråga till statsrådet:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att ge kommuner och byggherrar i Stockholms län bättre förutsättningar till ett bostadsbyggande på en hög och jämn nivå i hela Stockholms län?