den 24 november

Fråga

2010/11:103 Stöd till Skriv-Knuten

av Jasenko Omanovic (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Man uppskattar att ca 400 000 människor i vårt land har svårigheter med att läsa och skriva. För dem är rådgivnings‑, informations- och utvecklingsverksamheten Skriv-Knuten inom Dyslexiförbundet av ovärderlig betydelse. Skriv-Knuten har samlad kunskap om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, om pedagogik samt om befintliga hjälpmedel. Råden är individuella och kostnadsfria, kontakten med Skriv-Knuten upplevs som medmänsklig och varm. Dessutom är stödet till och utbildningen av tusentals lärare varje år mycket viktigt.

Staten har sedan 1986 gett stöd till denna verksamhet, men har nu minskat anslaget så att den nästa år riskerar att läggas ned, vilket skulle vara ett hårt slag för de hundratusentals som är i behov av stöd, råd och information. Det skulle försämra villkoren för en redan utsatt grupp som har svårt att få sina behov och rättigheter tillgodosedda i samhället.

Avser utbildningsministern att vidta åtgärder så att Skriv-Knuten får ekonomiska förutsättningar för att kunna fortsätta sin verksamhet?