den 24 november

Fråga

2010/11:102 Miljöräddning till sjöss

av Eva Sonidsson (S)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Den växande sjötrafiken på våra vattenvägar ställer höga krav på god beredskap vid olyckor och utsläpp av miljöfarliga ämnen. Kustbevakningen har därför som mål, enligt regleringsbrevet från regeringen, att öka sin förmåga att bekämpa utsläpp och förhindra att olja kommer ut vid en fartygsolycka. Senast 2012 ska Kustbevakningen ha förmågan att med nationella resurser bekämpa oljeutsläpp på upp till 10 000 ton.

Kustbevakningen ska vid utsläpp inom 4 timmar påbörja begränsningsåtgärder och inom 8 timmar påbörja bekämpningsåtgärder inom Östersjön, Västerhavet, Vänern och Mälaren. I Bottniska viken från Hudiksvall till Haparanda är tiderna dubbelt så långa: 8 timmar för begränsningsåtgärder och 16 timmar för bekämpningsåtgärder.

Detta är orimligt. Varför är det skillnad på Östersjön och Bottenviken i fråga om vilken tid man har på sig att utföra en miljöräddning? Organismerna i Bottniska viken är lika känsliga för kemikalier och olja som i våra andra sjöar och hav. Konsekvenserna för den marina miljön är lika allvarliga. Därför bör de nationella målen för begränsning och bekämpning av miljöfarliga utsläpp vara lika i hela landet.

Avser miljöministern att ta initiativ till att ändra de nationella målen för bekämpning av miljöfarliga utsläpp så att de är lika för alla våra sjöar och hav?