den 24 november

Fråga

2010/11:100 Brott mot de mänskliga rättigheterna i Honduras

av Hans Linde (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Den 28 juni 2009 störtades Honduras folkvalde president, Manuel Zelaya, i en militärkupp som fördömdes av världssamfundet. Den 29 november samma år genomförde kuppregeringen ett presidentval, vid vilket den konservative kandidaten Porfirio ”Pepe” Lobo vann. Ett flertal latinamerikanska länder har dock inte erkänt valet.

Efter valet har världssamfundets blickar riktats mot andra delar av jorden. Men i Honduras fortsätter den våg av mord, förföljelser och övergrepp som inleddes med kuppen 2009. Amnesty International rapporterar om bland annat mord, hot, tortyr och massarresteringar. Övergreppen drabbar alla som uppfattas som kritiska till den nya regimen i Honduras. Sedan i mars har sju journalister mördats, men även medlemmar i bonde- och fackföreningsrörelserna, människorättsförsvarare, jurister och politiskt aktiva förföljs och mördas. En synnerligen utsatt grupp är hbt-personer. Bara under de sex första månaderna mördades 19 hbt-personer i Honduras.

Samtidigt har domstolarnas oberoende undergrävts, oberoende domare har avskedats och straffriheten för de som allierat sig med den nya regimen har brett ut sig. Amnesty kallar president Lobos ovilja att agera mot övergrepp för ”oacceptabel”. När den honduranska regimen inte är beredd att agera för att skydda sin egen befolkning så blir det desto viktigare att omvärlden agerar. Jag vill därför fråga utrikesminister Carl Bildt:

Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att respekten för de mänskliga rättigheterna ska återupprättas i Honduras och att de ansvariga för de omfattande övergreppen i landet ska ställas inför rätta?