den 6 oktober

Fråga

2010/11:1 Ytterligare insatser för solvärme

av Jens Holm (V)

till näringsminister Maud Olofsson (C)

Under 2009 och 2010 finns det ett stöd till installation av solvärmeanläggningar på 24 miljoner kronor årligen. Därefter finns det inget stöd beslutat. Stödet omfattar numera alla solvärmetillämpningar, även större system.

I de borgerliga partiernas valmanifest anges som ett förslag att ”ytterligare insatser görs för att stimulera utvecklingen av solceller och solvärme” (s. 37).

Energimyndigheten, Boverket och branschorganisationen Svensk Solenergi föreslår i rapporten Solvärmestöd och marknadsutveckling (januari 2010) att stödet till solvärme under femårsperioden 2011–2015 utformas dels som ett fortsatt generellt stöd till solvärme (nuvarande stöd), dels som ett schablonbelopp till småhus med direktverkande elvärme som har en elvärmd varmvattenberedare och ersätter denna med en varmvattenberedare med dubbla slingor, förberedd för solvärmeanslutning, så kallad ackumulatortank och solfångare.

När det gäller den ekonomiska ramen rekommenderar man att det avsätts 250 miljoner kronor i generellt solvärmestöd (SFS 2008:1247) och 250 miljoner kronor i schablonstöd för varmvattenberedare och ackumulatortankar i småhus med direktelvärme för perioden 2011–2015. Sammantaget blir det 100 miljoner kronor om året. Men det nuvarande stödet löper ut vid årsskiftet och för efterföljande period är inget beslutat.

Min fråga till näringsministern är:

Vilka ytterligare insatser avser näringsministern att genomföra för att stimulera utvecklingen av solvärme?